BDC ontwikkelt systeem voor sturing op inzet van zorgmedewerkers tijdens COVID-19 crisis

Zorginstellingen hebben een uitdaging op het vlak van capaciteitsmatching en planning. De behoefte om snel en eenvoudig vraag en aanbod van beschikbare zorgmedewerkers te matchen is groot. Tegelijkertijd is het erg complex om professionals op basis van kwalificaties, kennis en kunde op de juiste plek in te zetten.

Vanwege het uitbreken van het COVID-19 virus en de directe gevolgen voor medewerkers en cliënten heeft Business Data Challengers op basis van data een oplossing ontwikkeld om op het personele vlak alle instrumenten in handen te hebben om adequaat in te spelen op inzet van zorgmedewerkers.

 

Door Niels Aarts

In dit blog geef ik een korte uitleg van de aanpak en beschrijf ik hoe het gewenste inzicht voor zorginstellingen wordt gerealiseerd

Het mechanisme (het koppelen van data tot aan het creëren van inzichten) wordt vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 virus in nauw overleg met het klantteam van de opdrachtgever op afstand ontwikkeld.

Onze Agile aanpak biedt een incrementele opleverstrategie. Deze methodiek garandeert dat er snel een werkend (deel)product wordt opgeleverd. Een oplossing die direct voordeel biedt voor de zorgorganisatie en de mogelijkheid geeft om te sturen op de belangrijkste capaciteitsindicatoren.

Een concreet voorbeeld is dat de oplossing over teams, locaties en afdelingen heen de capaciteitsvraag en het capaciteitsaanbod inzichtelijk maakt. Dit inzicht maakt het mogelijk om eventuele gaten in de planning op te vullen met beschikbare zorgmedewerkers van andere afdelingen, tijdelijke medewerkers, inhuurkrachten of medewerkers uit ondersteunende afdelingen (met een zorgachtergrond)

Onze oplossing bestaat uit:

 

  • Een aantal overzichtelijke dashboards die direct aansluiten op de behoefte van opdrachtgevers;
  • Door de roosters en planningen te vergelijken en het aantal beschikbare of benodigde uren te bepalen (met variabelen, functies, rollen en bevoegdheden) kan adequaat worden (bij)gestuurd;
  • Dashboards worden standaard aangeboden op basis van de bestaande organisatiestructuur waardoor op verschillende lagen (bij)sturing mogelijk wordt gemaakt;
  • Betrokkenen (tot op locatieniveau) krijgen toegang tot deze belangrijke informatie;
  • Verversing vindt plaats in een voor de opdrachtgever wenselijke frequentie;

Afhankelijk van de beschikbare brondata en de reeds voorhanden zijnde BI-omgeving wordt de intelligentie in een bestaande omgeving ingebouwd of wordt dit nieuw ontwikkeld in de gewenste technologie van de opdrachtgever.

Voorbeeld Rapportages

De onderstaande voorbeelden tonen slechts een klein deel van de totale oplossing. De totale oplossing zorgt er in ieder geval voor dat inzage wordt geboden op alle lagen van de organisatie (van o.a. divisie, regio en locatie-niveau). Bewust laten wij een rooster en planning voorbeeld zien; het gaat ons inziens om een eerste kennismaking met ons gedachtegoed hoe wij een zorginstelling op een zeer snelle manier goed kunnen ondersteunen.

Capaciteitsdashboard voorbeeld 1

Specifieke pagina m.b.t. verzuim medewerkers en locaties

Capaciteitsdashboard voorbeeld 2

Specifieke pagina m.b.t. verzuimpercentage werkelijk en voorspeld en inzichten in zieke en beschikbare medewerkers (filtering op gehele organisatieniveau is mogelijk en hieronder zitten specifieke locatie en medewerkerslijsten als doorlink)

Voor meer informatie neem contact op met Niels Aarts via niels@b21s.nl

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte

Bezoekadres:

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude