Interview met Bassam Shoukri en Willem de Fiouw van Business Data Challengers over de ontwikkeling van de BDC Image Classification Tool

Bassam Shoukri, één van de ontwikkelaars van het nieuwe product van BDC, beantwoordt een aantal vragen over de ontwikkeling en de mogelijkheden.

1. Jullie hebben deze week een nieuwe tool gepresenteerd. De BDC Image Classification Tool. Hoe en wanneer ontstond het idee dit te ontwikkelen?

Samen met Hetty Wessel heb ik het initiatief genomen om met een aantal collega’s op zoek te gaan naar mogelijkheden om onze kennis en ervaring op het gebied van artificial intelligence, machine learning, data science, en processen in te zetten voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde voor de klant.

In november 2019 kwamen we op het idee om artificial intelligence in te zetten voor beeldclassificatie van MRI-scans. De impact van die toepassing is van grote invloed op de werkwijze binnen het domein van zorg en de geneeskunde.

2. Wie of wat inspireerde jullie om dit te doen?

In de innovatieclub van BDC denken wij na over mogelijk nieuwe oplossingen en nieuwe ontwikkelingen. Het doel is dat de oplossing of het idee de gemeenschap en de business ten goede komt. Onze kennis van de allernieuwste technologie en de toegevoegde waarde van deze technologie voor de klantorganisatie vormen hiervoor de uitgangspunten. Vanuit deze aanpak ontdekten wij hoe beeldclassificatie zeer waardevol is voor o.a. de zorgsector.

3. Werken jullie samen met medisch specialisten?

We werken samen met Bytesnet Data Center in Groningen en hebben daarnaast veel contact met specialisten in diverse ziekenhuizen om te kijken hoe we dit gaan toepassen met gebruik van geanonimiseerde data van deze instellingen.

4. Hebben jullie een inschatting hoeveel tijd dit de medisch specialisten zou kunnen besparen?

De inzet van artificial intelligence bespaart medisch specialisten veel tijd bij het classificeren van MRI beelden. Deze oplossing helpt medisch specialisten gerichter te kijken naar de beelden door de specialist te attenderen op specifieke delen van de beelden die extra aandacht nodig hebben. Een extra voordeel is de snelheid van het classificeren. Deze methode bespaart veel tijd doordat een groot aantal afbeeldingen in zeer korte tijd geclassificeerd kan worden in plaats van de afbeeldingen één voor één te laten beoordelen door een medisch specialist.

5. Zijn jullie van plan om meer van dit soort tools ten behoeve van de zorg te ontwikkelen? Zo ja, kun je er al iets over vertellen?

In de innovatieclub van BDC denken we altijd na over nieuwe technologieën en geavanceerde processen om de dienstverlening van onze klanten te verbeteren.

In de zorgsector kan de Image Classification tool ook worden ingezet om bloedmonsters te classificeren. Vanuit BDC is dit getest met Malaria geïnfecteerde bloedbeelden. Maar de tool kan ook worden ingezet om op röntgenfoto’s afwijkingen te detecteren of om Covid-19 op te sporen in een bloedbeeld.

Het product is flexibel ontwikkeld. Met minimale aanpassingen is de Image Classification tool in te zetten in ander domeinen. Zo is het mogelijk de technologie aan te passen en in te zetten voor objectherkenning.

Op dit moment zijn we gestart met een volgend innovatieproject, de inzet van text mining en NLP (Natural Language Processing). Hiermee helpen we organisaties analyses te maken die op grote hoeveelheden tekst en documentatie zijn gebaseerd. Inhoudelijk tekst vertalen naar een waarde in een dashboards. Een complex geheel dat met de inzet van nieuwe technologie veel waarde levert voor onze klanten.

Ook aan Willem de Fiouw deze vraag:

Zijn er nog meer gebieden waar Business Data Challengers innovatieve oplossingen gaan aanbieden?

De zorgmarkt is voor ons een belangrijke sector. Wij geloven dat de inzet van technologie een belangrijke bijdrage levert aan een effectievere en efficiëntere en daardoor betaalbare zorg. Door de ontwikkeling van de Data Health scan, de Image Classification tool maar ook onze oplossing voor de capaciteitsproblematiek in de zorg geven we invulling aan onze ambitie om maatschappelijk betrokken dienstverlening aan te bieden.

Naast de zorgmarkt is het veiligheidsdomein voor ons een belangrijk segment waar we veel kennis en ervaring hebben. Een van de innovatieve initiatieven die we daar met de markt oppakken betreft een oplossing om AI en ML in te zetten om vereiste informatie uit vele duizenden teksten en documenten te halen en ze correct te labelen op basis van de inhoud van de tekst om dit vervolgens te presenteren in overzichtelijke dashboards.

 

 

 

 

 

Business Data Challengers

Business Data Challengers - Logo

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte

Bezoekadres:

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude