BDC Image classification

De BDC Image Classification tool is ontwikkeld om echo-, MRI- en bloedbeelden te classificeren met behulp van hightech algoritmen en processen in machine learning (ML) en artificial intelligence (AI).
Het biedt professionals in bijvoorbeeld de gezondheidszorg de mogelijkheid om beelden van MRI-scans, röntgenfoto’s of digitale bloedplaatjes te classificeren in bijvoorbeeld de volgende categorieën: geïnfecteerd, gezond of twijfelachtig.

Door Bassam Shoukri

Naast het classificeren van de beelden, geeft de Image Classification tool de mogelijkheid om veel meer informatie uit de beelden te halen, te denken valt aan:
• De ziekte (Corona, Malaria, Alzheimer).
• De leeftijd van bijvoorbeeld de hersenen
• Tumordetectie
• Abnormaliteit in de hersenen of andere lichaamsweefsels.

Voorbeeld:

Aan de hand van een grote hoeveelheid data van bloedplaatjes heeft de BDC Image Classification tool “geleerd” om Malaria te herkennen. In een volledig geautomatiseerd proces worden de digitale bloedplaatjes één voor één door het systeem gekwalificeerd en wordt bepaald of er sprake is van een Malaria-infectie.

Bij voldoende data (van bloedplaatjes) is de BDC Image Classification tool ook in staat om volledig geautomatiseerd te kwalificeren of er sprake is (of is geweest) van bijvoorbeeld een COVID-19 infectie.

De tool werkt ook met normale foto’s of met geluidsfragmenten. Zo kan de tool worden ingezet voor het scannen van geluidssignalen vanuit de ruimte of worden gebruikt voor object herkenning in foto’s.

 

Business Intelligence image classification

Batchverwerking

Één van de grote voordelen van de BDC Image Classification tool is dat het helpt bij het verwerken, analyseren en classificeren van grote hoeveelheid beelden in plaats van ze één voor één handmatig te laten beoordelen door experts. Op deze manier wordt een breder inzicht verkregen in een bepaald domein / gebied zoals bijvoorbeeld met betrekking tot COVID-19.

Business Intelligence image classification

modellen en algoritmen

Met behulp van de tool worden beelden omgezet in getallen, deze getallen worden gebruikt in modellen en algoritmen, de getallen vertegenwoordigen de belangrijkste kenmerken van de beelden (randen, hoeken, contrast, intensiteiten enz.). Vervolgens wordt dit met behulp van het CNN-proces (Convolutional Neural Network) op meerdere lagen en filters toegepast om de beelden te classificeren en de verdere analyse uit te voeren.

Heb je vragen over onze BDC Image Classification tool?

 

Neem contact op met Willem de Fiouw of Bassam Shoukri, of mail naar info@b21s.nl

Business Intelligence image classification

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte

Bezoekadres:

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude