Zorg voor vertrouwen in je data!

Loop je kansen mis door een gebrekkige gegevenshuishouding? Heb je voldoende vertrouwen in je data? De Data Governance aanpak van BDC zorgt ervoor dat je data goed wordt georganiseerd!

Quote over data. Data Analytics is the furture, and the furture is data.

Waarom Data Governance?

Als BDC zien we dat veel organisaties onderkennen dat data van goede kwaliteit een belangrijke “asset” zijn. Met behulp van data kunnen bedrijfsprocessen worden verbeterd. De met data verkregen inzichten helpen bij de verantwoording naar toezichthouders. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving kan eenvoudiger worden nageleefd. Toepassingsmogelijkheden van data zijn talrijk en niet meer weg te denken in een moderne organisatie. Steeds vaker wordt er een start gemaakt met het opstellen van eisen waar data in een organisatie aan moeten voldoen, maar de volgende stap, het beheer van data verankeren in de reguliere werkprocessen van een de organisatie,  wordt vaak niet gezet. In onze aanpak kijken we langs verschillende assen naar de Data Governance vraagstukken van uw organisatie. 
Organiseren Datahuishouding

De datahuishouding moet georganiseerd worden en elke medewerker is direct of indirect verantwoordelijk voor een stukje van de datakwaliteit in de organisatie. Initiatieven om de kwaliteit van data te verbeteren starten vaak in processen waar data tussen systemen wordt uitgewisseld.

Onze consultants maken dit dagelijks mee bij klanten waar zij data uit bronsystemen ontsluiten om informatieproducten te realiseren met Business Intelligence, Data Warehousing, Data & Analytics etc. In veel gevallen blijkt dat de kwaliteit, uniformiteit en vele andere aspecten ontoereikend zijn om informatieproducten te bouwen die van waarde zijn voor de organisatie. Er ontstaat dan, vaak vanuit de techniek, de behoefte om deze problemen het hoofd te bieden.

Er zijn vele technische oplossingen om de datakwaliteit in een organisatie op een hoger niveau te brengen, maar deze zullen pas succesvol worden als ook de organisatie, de mensen en de processen op elkaar afgestemd zijn. Dat vraagt een integrale aanpak die vanuit deze perspectieven moet worden aangevlogen.

Interne en externe wet- en regelgeving

Naast datakwaliteit speelt interne en externe wet- en regelgeving rondom data bij veel organisaties ook een belangrijke rol. Van organisaties wordt inspanning verwacht om processen en werkwijzen bij het verwerken van data te verbeteren. Privacy, security, traceerbaarheid en auditeerbaarheid zijn zaken waarvoor een goede datahuishouding noodzakelijk is. Meer nog dan bij datakwaliteit spelen de aspecten ‘organisatie’ en ‘de mensen’ een belangrijke rol, maar ook nu zijn er technische hulpmiddelen om processen die nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving te vergemakkelijken.

Goede self-service BI vraagt om een goede organisatie van de data en de gegenereerde informatieproducten. Als hier geen aandacht wordt besteed, dan ontstaat een wildgroei aan inzichten, waarvan de waarde onduidelijk is. Deze onduidelijkheid wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door: Het ontbreken van betekenissen en definities van begrippen en/of het niet vastleggen daarvan, onbekendheid van de herkomst van de gegevens en de slechte kwaliteit van gegevens.

Bereiken van een duurzame oplossing

Na een gedegen vooronderzoek identificeren we de probleemgebieden aan de hand van het internationaal erkende framework van DAMA. Vervolgens kijken we met de klant hoe we langs de assen techniek, processen en mensen de problemen kunnen oplossen. We sluiten daarbij aan op de wensen, problematiek, doelstellingen en de bijbehorende prioriteiten van de klant. Onze aanpak is agile, kortcyclisch en gericht op snelle resultaten. We werken in nauwe interactie met de klant en stellen ons tot doel de klant op de goede weg te helpen met de juiste methoden en middelen, zodat de organisatie zelfstandig verder kan. Data Governance problemen zijn doorgaans complexe problemen die je niet alleen met een tool oplost. Onze consultants hebben uiteraard toolkennis, maar helpen ook met organisatorische inbedding, processverbetering en het coachen en opleiden van mensen. Alleen op deze manier wordt een duurzame oplossing gerealiseerd.

Jouw data goed georganiseerd!

Zorg voor vertrouwen in je data. Ontwikkel samen met BDC de gegevenshuishouding die bijdraagt aan de strategische doelstellingen van jouw organisatie.
Aan de hand van ons DG framework zetten we de juiste stappen op weg naar:
  • Betrouwbare informatievoorziening
  • Betere naleving van wet- en regelgeving (AVG, GDPR etc.)
  • Een wendbare en toekomstbestendige organisatie

Ook iets voor jouw organisatie?

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte

Bezoekadres:

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude