Business Intelligence Organisatie Scan

DATA HEALTH SCAN

“Een data gedreven organisatie is een objectieve organisatie”

Op weg naar een data gedreven organisatie

Kent uw organisatie de waarde van data? Wekelijks spreken we veel klanten die een transitie maken naar een data gedreven organisatie of dit van plan zijn. Regelmatig krijgen wij dan de vraag: “Een data gedreven organisatie, wat houdt dat in en hoe zet ik de eerste stap?”

Met onze Data Health Scan beschrijven wij de huidige situatie, analyseren de knelpunten en definiëren het ambitieniveau op het gebied van data gedreven werken. Voortvloeiend uit een IST en SOLL-positie, voeren wij een GAP-analyse uit en stellen wij een road map op voor de toekomst.

WHY

Een data gedreven organisatie handelt op basis van aan data ontleende (objectieve) feiten. Deze feiten geven inzicht in wat er speelt binnen de organisatie. Tevens worden hieruit trends afgeleid, waardoor men op veranderingen kan anticiperen en juiste investeringen worden gedaan. Data gedreven werken draagt bij aan een gedegen risicomanagementbeleid, waarmee de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd wordt. Data gedreven organisaties werken effectief en efficiënt.

How

Op basis van de ervaring en expertise van onze consultants bij uiteenlopende bedrijven heeft Business Data Challengers een eigen Data Health Scan ontwikkeld. Hiermee brengen wij in nauw overleg met de medewerkers in uw organisatie het huidige volwassenheidsniveau (IST) en het ambitieniveau (SOLL) in kaart. In overleg wordt de frequentie van terugkoppeling vastgesteld.
Wij interviewen medewerkers in de verschillende organisatielagen en analyseren relevante documentatie. Voor een efficiënt proces wordt benodigde informatie voor de IST- en SOLL-positie grotendeels tegelijkertijd verzameld. Knelpunten en frustraties van de IST-positie zijn namelijk een belangrijke bron voor het bepalen van de SOLL-positie.

What

Voor het vastleggen en het kaderen van verzamelde informatie, maken wij gebruik van het eigen ontwikkelde BDC-volwassenheidsmodel. Dit model is ontstaan door het combineren van kennis en ervaring van onze consultants met bestaande (theoretische) modellen. Voor de onderbouwing en het in kaart brengen van de IST-situatie van de genoemde thema’s gebruiken wij SWOT-analyses.

Onze aanpak richt zich op drie thema's

 

  • Informatiemanagement

Aandachtsgebieden als informatievoorziening, datakwaliteit, datadefinitie, informatiebeheer en beveiliging, data-eigenaarschap en data traceerbaarheid vallen binnen dit thema.

  • Organisatie & proces

Het organisatorische onderzoek richt zich op uw organisatiecultuur en structuur, geïmplementeerde processen, het belang en gebruik van data en expertise van uw medewerkers. Het type organisatie en werknemers is namelijk belangrijk voor het vaststellen van het ambitieniveau.

  • Techniek & architectuur

Het technische onderzoek richt zich op gebruikte systemen, software (back end en front end tooling) en inrichting van de datavoorziening (methodiek en architectuur).
Tijdens het onderzoek geconstateerde risico’s en snel op te lossen zaken ( ‘quick wins’ ) koppelen wij direct terug zodat uw organisatie hier alvast mee aan de slag kan.

Closing the gap

Met onze Data Health Scan beschrijven wij de huidige situatie, analyseren de knelpunten en definiëren het ambitieniveau op het gebied van data gedreven werken. Voortvloeiend uit deze IST en SOLL-positie, voeren wij een GAP-analyse uit en stellen wij een road map op voor de toekomst.
Ons advies beschrijft de aansluiting van IST- en SOLL-positie en de strategie voor ‘Closing the GAP’. Geen pagina’s dikke offerte gevuld met standaard praatjes, maar een plan waarin u zich herkent en waar u vertrouwen in heeft.
Indien gewenst, stellen wij samen met u een data gedreven missie en visie op voor uw organisatie. Helemaal klaar voor de toekomst. Hierbij geven wij antwoord op de vraag waarom wij vinden dat het betreffende ambitieniveau past bij uw organisatie.

 

Het model van BDC gaat uit van 5 volwassenheidsniveaus:

 • Niveau 1: Ongestructureerd – Onbewust: Data is alleen aanwezig in de vorm van losstaande rapportages, die intern worden ontwikkeld of op aanvraag van individuele gebruikers of gebruikersgroepen
 • Niveau 2: Reactief – Operationeel: Beleid op het gebied van data is niet ingevuld en wordt niet afgedwongen. Als gevolg van het ongestructureerde proces is het niet duidelijk hoe betrouwbaar de geleverde informatie is.
 • Niveau 3: Gestructureerd – Tactisch: Informatieproducten worden ontwikkeld naar aanleiding van de informatiebehoefte van specifieke gebruikersgroepen. Binnen de organisatie is men zich bewust van de noodzaak van betrouwbare informatie.
 • Niveau 4: Proactief – Strategisch:Het belang van goede datakwaliteit is onderkend en hier wordt beleid op gevoerd. Vanuit de organisatie worden definities en performance indicatoren (KPI’s) opgesteld, die tot informatieproducten worden verwerkt. Deze informatieproducten ondersteunen het besluitvormingsproces en helpen de organisatie in zijn geheel te sturen.
 • Niveau 5: Innovatief – Visionair: De organisatie gebruikt data als een belangrijke strategische asset. Data governance is als kwaliteitswaarborgingsproces verankerd binnen de organisatie. Dit niveau is over het algemeen voorbehouden aan volledig data-gedreven organisaties, die over de middelen beschikken om hierin te investeren.

Data-gedreven organisaties…

✓ Handelen op basis van feiten
✓ Investeren in de juiste zaken
✓ Gebruik maken van nieuwe inzichten
✓ Weten wat er werkelijk speelt
✓ Anticiperen op veranderingen
✓ Efficiënt en effectief werken
✓ Risicomanagement

 

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte

Bezoekadres:

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude