Achmea

Achmea

Home » Klanten Achmea We zijn een bedrijf met een coöperatief karakter: want samen kun je financiële risico’s makkelijker dragen dan alleen. Achmea is een belangrijke financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Wij verzekeren ongeveer 10 miljoen Nederlanders...
Aegon

Aegon

Home » Klanten Aegon Aegon wil klanten in staat stellen om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Dit betekent dat wij ons verantwoordelijk voelen voor financiële bewustwording en ontwikkeling van mensen. Op onderstaande pagina’s vind je...
Alliade

Alliade

Home » Klanten Alliade Zorggroep Alliade biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kwetsbare mensen. Zorggroep Alliade is een concern bestaande uit negen zelfstandige dochterstichtingen en BV’s; allen zorgpartners met een eigen identiteit en eigen beleid. Het...
Amarant

Amarant

Home » Klanten Amarant Welzijn en geluk vormen onze leidraad De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we...
Avans hogeschool

Avans hogeschool

Home » Klanten Avans Hogeschool Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wat we doen en door hoe we het doen. Dat doen we allemaal: onze studenten, onze alumni en onze medewerkers. Wij leveren...
CJIB

CJIB

Home » Klanten Centraal Justitieel Incassobureau Een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We doen de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen,...